Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Lisek J., O tożsamości grupy artystycznej Jung Wilne, [w:] Wilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego, red. Feliksiak, E., red. Leś, M., t. 2, Białystok, 2002, s. 105–18
Lisek J., Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław, 2005 ("Bibliotheca Judaica", t. 1), 238 ss.
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura; sztuka
Lisek J., Jung Wilne – żydowskie Żagary?, [w:] Wilno literackie na styku kultur, red. Bujnicki, T., red. Zajas, K., Kraków, 2007, s. 221–34
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura
Lisek J., „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary, [w:] Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. Tadeusz, B., red. Krzysztof, Bzycki, et al., Kraków, 2009, s. 228–50
Słowa kluczowe: Jung Wilne; Wilno; Żagary
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print