Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Karaimi, red. Machul-Telus, B., Warszawa, 2012 ("Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce"), 254, ss.
Słowa kluczowe: Karaimi
Gąsiorowski Stefan, Karajimi v Kukizovi. Vstupne doslidzennia, "Narodoznavči zošiti", 1999, nr 4, s. 566–570.
Słowa kluczowe: Karaimi; Kukizów; I Rzeczpospolita
Gąsiorowski S., Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 73–81
Adnotacje: format 8°
Gąsiorowski Stefan, Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, "Studia Historyczne", t. 45 (2002), nr 3/4, s. 311–330.
Gąsiorowski Stefan, Relacje karaimsko-żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.), "Kwartalnik Historii Żydów", 2003, nr 3, s. 444–450.
Słowa kluczowe: Karaimi; I Rzeczpospolita
Gąsiorowski Stefan, The General Privileges Granted by Polish Kings to the Lithuanian Karaimes in the 16-18th Centuries, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 2 (2003), s. 47–51.
Adnotacje: dr.: 2004
Gąsiorowski S., Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939], [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie, red. Abkowicz, M., red. Jankowski, H., Wrocław, 2004, s. 222–34
Adnotacje: dr.: 2005
Gąsiorowski S., Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.), [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków, red. Kaźmierczyk, A., red. Link-Lenczowski, Andrzej K., et al., Kraków, 2004, s. 459–69
Gąsiorowski S., Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie, red. Abkowicz, M., red. Jankowski, H., Wrocław, 2004, s. 71–83
Adnotacje: dr.: 2005
Gąsiorowski S., Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków-Budapeszt, 2008, 598 ss.
Adnotacje: il., mapy, reziume, summary
Słowa kluczowe: Karaimi; Korona; Litwa; I Rzeczpospolita
Gąsiorowski S., Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, nr 4(187), Kraków, 2008, s. 588–9
Gąsiorowski S., Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 47, nr 1(192), Kraków, 2010, s. 61–4
Słowa kluczowe: Seraja Szapszał; XIX w.; XX w.; Karaimi
Gąsiorowski S., Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek), [w:] Karaimi, red. Machul-Telus, B., Warszawa, 2012 ("Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce"), s. 25–33
Słowa kluczowe: Karaimi; I Rzeczpospolita
Gąsiorowski Stefan, Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 4, s. 573–581.
Adnotacje: summary
Tomal Maciej, Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku [From the History of Anti-Rabbinic Polemic in the 10th Century], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 161–168.
Słowa kluczowe: rabini; polemika; Karaimi; X w.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print