Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Jüdisches Städtebild Krakau, red. Kłańska, M., Frankfurt am Main, 1994, 277 ss.
Słowa kluczowe: Kraków
Kozińska-Witt Hanna, Jüdische Stadtverordnete in den munizipalen Selbstverwaltungen der Zweiten Polnischen Republik: Krakau, Posen und Warschau. Eine Bilanz der ersten „Krakauer” Projektphase, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 9 (2011), s. 105–119.
Kozińska-Witt Hanna, Asymilacja po krakowsku. Przypadek Ludwika Gumplowicza, "Teksty Drugie", 1992, nr 2, s. 92–101.
Kozińska-Witt H., Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864-1874, Frankfurt am Main, 1999, 312 ss.
Kozińska-Witt Hanna, Die Stadt Krakau und ihr Umland: Entwicklungskonzepte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, "Berichte und Beiträge des GWZO", 1999, s. 292–312.
Kozińska-Witt Hanna, The Unknown and the Forgotten: Ludwik Gumplowicz and his Roots in Jewish Kraków, "Gal-Ed", t. 17 (2000), s. 79–92.
Kozińska-Witt H., Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik?, [w:] Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert, red. Fasora, L., Brünn, 2008, s. 203–20
Kozińska-Witt Hanna, Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 7 (2008), s. 189–213.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, A World before a Catastrophe: Kraków Jews between the Wars, "Polin", t. 23 (2010), s. 409–414.
Kozińska-Witt Hanna, Przerwane tradycje? Żydzi w wielkomiejskich samorządach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Poznań i Warszawa, "Teksty Drugie", 2013, nr 5, s. 127–141.
Kozińska-Witt Hanna, Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 4, s. 647–678.
Kozińska-Witt H., Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? Juden und Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament, [w:] Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit, red. Beer, M., red. Dyroff, S., Bern, 2014, s. 109–33
Kozińska-Witt Hanna, Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych), "Kwartalnik Historii Żydów", 2014, nr 4, s. 559–582.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt H., Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania, [w:] Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani, red. Blatman, D., Jerusalem, 2014, s. 100–17
Kozińska-Witt H., Schick D., Krakau als Erinnerungsort, [w:] Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, red. Diner, D., t. 3, Weimar, 2012, s. 434–9
Słowa kluczowe: Kraków
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print