Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Quercioli Mincer L., Un sarmata nel lager: (anti)tradizione e (anti)canone nell’opera di Marian Pankowski, [w:] Avanguardie e tradizioni nel XX e XXI secolo; fra Polonia, Italia e Europa. Atti del Convegno dei polonisti italiani, 22-23 aprile 2010, red. Ciccarini, M., red. Kuk, L., et al., Roma, 2013, s. 189–200
Słowa kluczowe: Marian Pankowski; literatura
Ronen Shoshana, Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah, "Jewish History Quarterly", 2013, nr 1, s. 95–106.
Schwartz Yigal, “But at Night, at Night, I still Dream in Spanish”. The Map of the Imagination of Israeli Literature: The South American Province, "Przegląd Humanistyczny", t. 59 (2015), nr 4, s. 27–44.
Słowa kluczowe: literatura; Hiszpania; Ameryka
Sroka Ł.T., Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2005, s. 185–91
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print