Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kłańska M., Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter, [w:] Literatur im Kulturgrenzraum, red. Golec, I., red. Namowicz, T., t. 3, Lublin, 1997, s. 109–24
Ochmann Jerzy, Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher, "Poznańskie Studia Teologiczne", t. 23 (2009), s. 247–264.
Sroka Ł.T., Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2005, s. 185–91
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print