Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Domagalska Małgorzata, Gdy antysemita wraca z Palestyny…, "Prace Polonistyczne", t. 56 (2001), s. 133–152.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; antysemityzm
Kłańska M., „Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer.“ Joseph Roth zum Nationalismus und zum nationalen Gedanken anhand der Beispiele Polen und Palästina, [w:] Joseph Roth. Europäisch-jüdischer Schriftsteller und österreichischer Universalist, red. Lughofer, Johann G., red. Miladinović, Zalaznik M., Boston, 2011, s. 285–309
Patek Artur, W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948), "Portolana. Studia Mediterranea", t. 2 (2006), s. 297–310.
Słowa kluczowe: alija bet; XX w.; Palestyna
Patek Artur, Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie, "Nowiny Kurier", 2007, s. 10–11,.
Patek Artur, O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet, "Nowiny Kurier", 2007, s. 8–9,-14.
Słowa kluczowe: alija bet; Izrael; imigracja; Palestyna
Patek A., Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 293–308
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Patek Artur, Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", 2009, nr 12, s. 73–78.
Patek Artur, Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", t. 136 (2009), s. 113–125.
Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej, Kraków, 2009, 454 ss.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Patek Artur, Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty, "Studia Historyczne", t. 54 (2011), nr 1, s. 81–98.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; emigracja
Patek A., Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, red. Stawowy-Kawka, I., Kraków, 2012, s. 273–88
Patek A., Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration, Kraków, 2012, 222 ss.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Pilarczyk Krzysztof, Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów [The Cult of Dionysos as a Threat to Judaism in Palestine under the Rule of Seleucids], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 45–53.
Wróbel M.S., Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan, [w:] Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Homerskiego, red. Pindur, G., red. Pindur, P., Tarnów, 1999, s. 98–111
Słowa kluczowe: Palestyna; Biblia; archeologia
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print