Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kłańska M., Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter, [w:] Literatur im Kulturgrenzraum, red. Golec, I., red. Namowicz, T., t. 3, Lublin, 1997, s. 109–24
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print