Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Friedrich A., Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905, [w:] The Revolution of 1905 and Russia’s Jews, red. Hoffman, S., red. Mendelsohn, E., Philadelphia, 2008, s. 143–51
Friedrich A., Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905, [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. Data, J., red. Oleksowicz, B., Gdańsk, 2009, s. 655–65
Gąsiorowski S., Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, red. Siemieniec-Gołaś, E., red. Georgiewa-Okoń, J., Kraków, 2010, s. 57–67
Kłańska M., Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter, [w:] Literatur im Kulturgrenzraum, red. Golec, I., red. Namowicz, T., t. 3, Lublin, 1997, s. 109–24
Meir Natan M, The Place of Polish Jewry in a Russian Jewish Museum: The Case of the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow, "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 101–114.
Słowa kluczowe: Rosja; muzeum; tolerancja
Ochmann J., Korzenie bogotwórstwa czyli żydowskie korzenie rosyjskiego „bogostroitielstwa”, [w:] Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich, red. Starachowski, Z., Tyczyn, 1999, s. 84–99
Słowa kluczowe: Rosja
Zieliński Konrad, The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 347–365.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print