Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Doktór Jan, Talmud und Disputationen – Zum christlich-jüdischen Diskurs im 18. Jahrhundert, "Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur", t. 1 (2003), s. 105–122.
Kosior Wojciech, Brit mila. Uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych, "Polish Journal of Arts and Culture", t. 4 (2013), s. 103–118.
Majdanik Piotr, Przykazania noachickie w Talmudzie – uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat Sanhedrin 56a-57a), "Studia Religiologica", t. 39 (2006), s. 157–158.
Pilarczyk Krzysztof, Reprodukcja Talmudu do połowy XVI wieku. Zarys dziejów [Reproduction of the Talmud until the Half of the 16th Century], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 145–175.
Słowa kluczowe: Talmud; XVI w.
Pilarczyk Krzysztof, Zur Zensurfrage des Talmud in Polen im 16. und 17. Jahrhundert [Z dziejów Talmudu w Polsce w XVI i XVII wieku], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 185–195.
Słowa kluczowe: Talmud; Polska; XVI w.; XVII w.
Wróbel, Mirosław S., Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin, 2013, 272 ss.
Wróbel Mirosław S, Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, "Estetyka i Krytyka", 2012, nr 3, s. 15–50.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print