Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Patek Artur, W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948), "Portolana. Studia Mediterranea", t. 2 (2006), s. 297–310.
Słowa kluczowe: alija bet; XX w.; Palestyna
Patek Artur, O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet, "Nowiny Kurier", 2007, s. 8–9,-14.
Słowa kluczowe: alija bet; Izrael; imigracja; Palestyna
Patek A., Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 293–308
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Patek Artur, Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", 2009, nr 12, s. 73–78.
Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej, Kraków, 2009, 454 ss.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Patek Artur, Alija bet w filmie, "Kwartalnik Filmowy", t. 69 (2010), s. 201–213.
Słowa kluczowe: alija bet; film
Patek A., Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration, Kraków, 2012, 222 ss.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print