Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, red., przedm., oprac. Makowski, Krzysztof A., Poznań, 2012, 239 ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields), "Slavic Almanach: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies", t. 8 (2002), s. 180–198.
Adamczyk-Garbowska M., Garbowski C., An Outline of Polish History, New York, 2003, 64 ss.
Słowa kluczowe: Polska; historia
Kozińska-Witt Hanna, Majer Bałaban: Graetz und das polnische Judentum. Aus Anlass des 120sten Geburtstags des grossen Historikers, "Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart", t. 63 (2007), nr 1/2, s. 115–122.
Kłańska M., Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in den polnischen Judengeschichten von Leopold von Sacher-Masoch, [w:] Konfrontation und Koexistenz. Zur Geschichte des deutschen Judentums, red. Heuer, R., red. Wuthenow, R.-R., New York, 1996, s. 140–59
Quercioli Mincer L., Storia e spiritualità ebraica in Ucraina. Un panorama, [w:] Storia religiosa dell’Ucraina, red. Vaccaro, L., Milano, 2007, s. 511–33
Słowa kluczowe: Ukraina; duchowość; historia
Shmeruk C., Historia literatury jidysz – zarys, oprac. Adamczyk-Garbowska, M., oprac. Prokop-Janiec, E., Wrocław, 2007, 167 ss.
Słowa kluczowe: historia; literatura; jidysz
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print