Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kozińska-Witt Hanna, Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme, "Frankfurter Judaistische Beiträge", t. 24 (1997), s. 129–141.
Makowski K.A., Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 207–14
Adnotacje: format 8°
Słowa kluczowe: Poznań; historiografia; zabory
Makowski Krzysztof A, Die Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land, 1772-1918 [Historiografia dotycząca Żydów w Poznańskiem], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 59–67.
Słowa kluczowe: historiografia; Poznańskie
Makowski K.A., Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów, [w:] Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. Trzeciakowski, L., red. Matusik, P., Poznań, 2002, s. 313–23
Makowski K.A., Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918), [w:] Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, red. Guesnet, F., Leipzig, 2009, s. 249–83
Makowski Krzysztof A, Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 28 (2011), s. 29–50.
Słowa kluczowe: Poznańskie; historiografia; Niemcy
Makowski, Krzysztof A., Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań, 2004, 485 ss.
Słowa kluczowe: Poznańskie; historiografia; zabory; mit
Moshe R., Jak pisać historię żydowską?, red., tł. Jagodzińska, A., Wrocław, 2011, 240 ss.
Nowogórski Przemysław, Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 1–9.
Sroka Ł.T., Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta, red. Rajman, J., Kraków, 2007, s. 156–68
Teller Adam, Polish-Jewish Relations: Historical Research and Social Significance. On the Legacy of Jacob Goldberg, "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 27–47.
Vater Roman, Koncepcja historyczna i geopolityczna ruchu “Młodych Hebrajczyków” w Izraelu (1939-1953) [A Historical and Geopolitical Program of the “Young Hebrews” Movement in Israel, 1939-1953], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 185–208.
Wodziński Marcin, Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań, "Slezský sborník", t. 98 (2000), nr 1/2, s. 26–35.
Wodziński Marcin, Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, "Polin", t. 14 (2001), s. 339–351.
Słowa kluczowe: Śląsk; historiografia
Wodziński Marcin, Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, "Jewish Social Studies", t. 10 (2003), nr 3, s. 87–122.
Adnotacje: rok publikacji 2003/2004
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print