Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Lisek, J., Wrocław, 2010, 519 ss.
Słowa kluczowe: kobiety; kultura; jidysz
Kozińska-Witt Hanna, Przypadek Berty Pappenheim, "Tytuł", 1994, nr 3, s. 243–253.
Lisek Joanna, Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa), "Literatura Ludowa", 2008, nr 3, s. 53–62.
Lisek Joanna, Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, "Kwartalnik Historii Żydów", 2009, nr 3, s. 290–299.
Słowa kluczowe: Pua Rakowska; kobiety
Lisek Joanna, Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland, "PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien", 2010, nr 16, s. 92–116.
Słowa kluczowe: feminizm; kobiety; prasa; jidysz; Polska
Lisek J., „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet, [w:] Oblicza płci. Literatura, red. Karwatowska, M., red. Szpyra-Kozłowska, J., Lublin, 2012, s. 105–16
Słowa kluczowe: gender; jidysz; poezja; kobiety; lew
Ronen S., Sytuacja kobiety w Izraelu, [w:] Być kobietą w Oriencie, red. Chmielowska, D., red. Grabowska, B., et al., Warszawa, 2001, s. 202–6
Słowa kluczowe: Izrael; prawo; kobiety; judaizm
Wodziński Marcin, Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, "Jewish History", t. 27 (2013), nr 2-4, s. 399–434.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: chasydyzm; kobiety; sekty
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print