Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, tł. Ruta, M., red. Płazowska, M., Kraków, 2007, 195 ss.
Adamczyk-Garbowska M., Przekłady literatury polskiej na jidysz, [w:] Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, red. Hutnikiewicz, A., red. Lam, A., t. 2, Warszawa, 2000, s. 575–6
Słowa kluczowe: literatura; jidysz; przekłady
Adamczyk-Garbowska M., Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 158–69
Słowa kluczowe: literatura; jidysz; przekłady
Piela Marek, Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników [Text Grammar and Biblical Translation – the Rule on Non-Repeating of Elements], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 1–25.
Słowa kluczowe: Biblia; przekłady; gramatyka; hebrajski
Piela Marek, Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 173–183.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: przekłady; Księga Rodzaju; Biblia
Piela Marek, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 213–239.
Piela Marek, O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 191–214.
Słowa kluczowe: Biblia; przekłady; Psalmy; hebrajski
Piela Marek, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 235–250.
Słowa kluczowe: Biblia; hebrajski; przekłady; Polska
Ruta M., Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala, Filipowicz-Rudek, M., Konieczna-Twardzikowa, J., et al., [w:] Między oryginałem a przekładem, red. Filipowicz-Rudek, M., red. Konieczna-Twardzikowa, J., et al., t. 6: Przekład jako promocja literatury, Kraków, 2000, s. 11–20
Ruta M., O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 397–404
Ruta Magdalena, Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968), "Midrasz", 2013, nr 6, s. 40–46.
Warzecha Julian, Przekład Starego Testamentu w Biblii Warszawsko-Praskiej. Uwagi i refleksje [Translation of the Old Testament in the Warsaw-Prague Bible], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 273–282.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print