Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kłańska M., „[…] echt jüdische Geister: der Geist der Liebe und der Geist der Familie“. Leopold von Sacher-Masoch und die Juden, [w:] Leopold von Sacher-Masoch. Ein Wegbereiter des 20. Jahrhunderts, red. Kobalt-Groch, M., red. Salewski, M., New York, 2010, s. 191–203
Sroka Ł.T., Judaizm wobec rodziny. Spojrzenie historyczno-religioznawcze, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. Popiołek, B., Kraków, 2010, s. 69–77
Słowa kluczowe: rodzina; judaizm
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print