Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kozińska-Witt Hanna, W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 2, s. 162–190.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 7 (2008), s. 189–213.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, Warschau und „seine Juden“: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939), "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 10 (2011), s. 207–235.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt H., Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? Juden und Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament, [w:] Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit, red. Beer, M., red. Dyroff, S., Bern, 2014, s. 109–33
Kozińska-Witt H., Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania, [w:] Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani, red. Blatman, D., Jerusalem, 2014, s. 100–17
Modras Ronald, Polska katolicka albo nie-Polska. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1933-1939 w świetle prasy katolickiej tego okresu [A Culture Catholic or else not Polish], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 245–269.
Patek Artur, Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", 2009, nr 12, s. 73–78.
Sztop-Rutkowska Katarzyna, Konflikty polsko-żydowskie jako element kształtowania się ładu polityczno-społecznego w Białymstoku w latach 1919-1920. W świetle lokalnej prasy [Polish-Jewish Conflicts as a Component in the Establishment of the Political-Social Order in Białystok in 1919-1920], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 131–150.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Teller Adam, Polish-Jewish Relations: Historical Research and Social Significance. On the Legacy of Jacob Goldberg, "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 27–47.
Zieliński Konrad, Reperkusje traktatu brzeskiego z 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich [The Repercussions of the 1918 Brześć Tractate on the Polish-Jewish Relations], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 95–115.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Zieliński Konrad, The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 347–365.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print