Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Jagodzińska A., Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław, 2008 ("Bibliotheca Judaica", t. 4), 309 ss.
Słowa kluczowe: Warszawa; XIX w.; akulturacja
Kozińska-Witt H., Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik?, [w:] Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert, red. Fasora, L., Brünn, 2008, s. 203–20
Kozińska-Witt Hanna, Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 7 (2008), s. 189–213.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 28 (2008), s. 225–244.
Adnotacje: data wydania 2008-2010, dr.: 2011; summary
Słowa kluczowe: samorząd; Poznań; XIX w.; XX w.
Kucia M., Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm?, [w:] Holocaust a teodycea, Kraków, 2008, s. 213–28
Słowa kluczowe: Zagłada; Holokaust; antysemityzm
Kucia M., Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. Trojański, P., Oświęcim, 2008, s. 35–44
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust
Kucia M., Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends?, [w:] L’Invention de l’Autre, red. Nowicki, J., red. Porębski, C., Paryż, 2008, s. 213–37
Kłańska M., Das Bild der Karpaten in deutschsprachiger Galizienliteratur, [w:] „Über allen Gipfeln...“. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis zum 21. Jahrhundert, red. Białek, E., red. Pacholski, J., Wrocław, 2008, s. 137–60
Słowa kluczowe: Galicja; Karpaty; Niemcy; literatura
Kłańska M., Die Feuilletonistik von Soma Morgenstern, [w:] Feuilleton – Essay – Aphorismus. Nicht-fiktionale Prosa in Österreich, red. Scheichl, Sigurd P., Innsbruck, 2008, s. 195–206
Słowa kluczowe: Soma Morgenstern; felietony
Kłańska M., Krakau – Polen – Europa. Identitätsentwürfe in Erinnerungen der Krakauer Juden (1918-1939), [w:] Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930, red. Battegay, C., red. Breysach, B., München, 2008, s. 283–98
Słowa kluczowe: Kraków; Europa; XX w.; Polska; międzywojnie
Kłańska M., Wstęp, [w:] Rose A., Głośne milczenie. Schallendes Schweigen, wyb., tł. Wojnakowski, R., Wrocław, 2008, s. 5–15
Słowa kluczowe: Bukowina; Rose Ausländer
Lipiński Edward, Pandera and Stada [Pandera i Stada], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 205–213.
Lisek Joanna, Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz, "Pamiętnik Literacki", 2008, nr 4, s. 61–77.
Słowa kluczowe: feminizm; prasa; jidysz; kobieta
Lisek J., Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 170–96
Słowa kluczowe: gender; kultura; jidysz
Lisek Joanna, Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa), "Literatura Ludowa", 2008, nr 3, s. 53–62.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print