| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Doktór Jan, Christian Missions Among News In the 18th Century: Motivations and Results, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 1, s. 18–38.
Doktór J., Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792, Warszawa, 2012, 314 ss.
Doktór Jan, Historycy frankizmu i ich źródła: fałszerze, wydawcy i interpretatorzy, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 1, s. 95–106.
Doktór Jan, Yiddish and Early Hassidic literature, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 3, s. 494–510.
Doktór J., Anton K., Die kurze aber stürmische akademische Karriere eines Schüler des Jonathan Eibeschütz, [w:] Von Enoch bis Kafka. Festschrift für Karl E. Grözinger zum 60. Geburtstag, red. Voigts, M., Wiesbaden, 2002, s. 145–59
Doktór J., Bendowska M., A World hidden in Books. Old Hebrew Printed Works from the Collection of the Jewish Historical Institute, Warszawa, 2011, 141 ss.
Doktór Jan, Greisiger Lutz, „Wielka Tajemnica”. List amsterdamskich judeochrześcijan do pastora Johanna Burgmanna z 1773 roku, "Kwartalnik Historii Żydów", 2005, nr 4, s. 577–592.