| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Bejda Wojciech, Epafrodyt i Józef Flawiusz – rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius – The Question of a Private Hard Times Patronage], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 43–57.