| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Balík Štěpán, Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim [Yiddish Loanwords in Czech], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 125–156.