Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Wróbel M.S., Anti-Judaism and Jn 8:44, [w:] Ethos and Exegesis, red. Malina, A., Katowice, 2007, s. 152–70
Słowa kluczowe: Biblia; antyjudaizm
Żak Adam, Aufgeschobene Begegnung – Franz Rosenzweigs Konzeption der Beziehung zwischen Judentum und Christentum, "Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart", t. 46 (1990), nr 4, s. 195–207.
Żak A., Dwoistość bycia – dwoistość wiary, [w:] Buber M., Dwa typy wiary, tł. Zychowicz, J., Kraków, 1995, s. 7–15
Żak Adam, Odroczone spotkanie. Judaizm i chrześcijaństwo w koncepcji Franza Rosenzweiga, "Przegląd Powszechny", 1998, nr 2, s. 222–235.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print