Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Quercioli Mincer L., Ida Fink: la vita e nient’altro, [w:] Ebrei sul confine, red. Garribba, P., Roma, 2003, s. 101–8
Słowa kluczowe: Ida Fink; literatura
Quercioli Mincer L., Letteratura yiddish ed ebraico-polacca, [w:] Storia della letteratura polacca, red. Marinelli, L., Torino, 2004, s. 493–526
Słowa kluczowe: jidysz; hebrajski; literatura; polski
Quercioli Mincer Laura, Ubi Lenin, ibi Jerusalem. Illusions and defeats of Jewish Communists in Polish-Jewish Post II WW Literature, "European Journal of Jewish Studies", t. 1 (2007), s. 34–61.
Quercioli Mincer Laura, „Nie będziemy się więcej bać ludzi?” Powrót po Zagładzie w literaturze polsko-żydowskiej, "Kwartalnik Historii Żydów", 2007, nr 2, s. 199–226.
Słowa kluczowe: Holokaust; literatura; Zagłada
Quercioli Mincer L., „Non avremo più paura della gente?” Il ritorno dopo la Shoà nella narrativa ebraico-polacca, [w:] Italia, Polonia, Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, red. Ceccherelli, A., red. Jastrzębowska, E., et al., Roma, 2007, s. 325–35
Słowa kluczowe: Holokaust; literatura
Quercioli Mincer Laura, „Ubi Lenin, ibi Jerusalem”. Illusioni e sconfitte dei comunisti ebrei nella letteratura ebraico polacca del dopoguerra, "PL.IT/Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi", t. 3 (2008), s. 99–113.
Quercioli Mincer L., Literatura jidysz i żydowsko-polska, [w:] Historia literatury polskiej, red. Marinelli, L., Wrocław, 2009, s. 433–61
Słowa kluczowe: literatura; jidysz
Quercioli Mincer L., Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech, współpr. Rutkowska, M., Lublin, 2009, 232 ss.
Słowa kluczowe: literatura; Polska; Włochy
Quercioli Mincer Laura, „Me la spasso, sono un orfano”. Intervista a Henryk Grynberg, "PL.IT/Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi", t. 4 (2009), s. 302–312.
Słowa kluczowe: literatura; Henryk Grynberg
Quercioli Mincer L., La littérature juive d’Europe Centrale après la Seconde Guerre mondiale, [w:] Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire, red. Masłowski, M., red. Francfort, D., et al., Brno, 2011, s. 485–514
Quercioli Mincer Laura, Il cane ebreo (storie di animali nella Shoà e altrove a partire da tre racconti di Ida Fink), "Rassegna Mensile di Israel", t. 77 (2012), nr 1/2, s. 115–138.
Słowa kluczowe: Holokaust; literatura; Ida Fink; Szoa
Quercioli Mincer L., Ricerca di Dio e silenzio di Dio nella letteratura ebraica del Novecento, [w:] Storia religiosa degli ebrei d’Europa, red. Luciano, V., Milano, 2013, s. 449–74
Słowa kluczowe: religia; literatura
Quercioli Mincer L., Un sarmata nel lager: (anti)tradizione e (anti)canone nell’opera di Marian Pankowski, [w:] Avanguardie e tradizioni nel XX e XXI secolo; fra Polonia, Italia e Europa. Atti del Convegno dei polonisti italiani, 22-23 aprile 2010, red. Ciccarini, M., red. Kuk, L., et al., Roma, 2013, s. 189–200
Słowa kluczowe: Marian Pankowski; literatura
Ronen S., Etos syjonistyczny w prozie izraelskiej, [w:] Współczesny Izrael, red. Wojtaszczyk, Konstanty A., Warszawa, 2001, s. 68–80
Ronen S., In Pursuit of the Void: Journeys to Poland in Contemporary Israeli Literature, Kraków, 2001, 78 ss.
Słowa kluczowe: literatura hebrajska; Polska
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print