| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej, t. 6, Kraków, 1997, 562 ss.
Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków, 1997, 104 ss.
Quercioli Mincer L., Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà, [w:] Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità, red. Marinelli, L., red. Piacentini, M., et al., Roma, 1997, s. 274–86
Szczerbiński Waldemar, Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 136–147.
Szczerbiński Waldemar, W kręgu filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 443–453.
Wodziński Marcin, L’affaire des «Chasydymów». Matériaux pour l’histoire des Hassidim dans Royaume de Pologne, "Tsafon. Revue d’études juives du Nord", t. 29 (1997), s. 35–58.
Wodziński M., Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995, red. Pilarczyk, K., Kraków, 1997 ("Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”", t. 41), s. 329–36
Żak Adam, Ein Jude, wer ist das? Vom jüdischen Selbstverständnis Friedrich Georg Friedmanns, "Universitätsreden", t. 30 (1997), s. 564–574.