| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Jagodzińska A., „Brat mój, człowiek kosmaty, a ja człowiekiem gładkim” – o ewolucji stosunku Żydów postępowych do tradycyjnych, [w:] Izaak Cylkow (1841-1908). Życie i dzieło, red. Galas, M., Kraków-Budapeszt, 2010, s. 11–37
Jasnos Renata, Mrozek Andrzej, Diversi ambienti dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica [Użycie pisma w różnych środowiskach według Biblii Hebrajskiej], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 169–183.
Kamczycki Artur, Theodor Herzl and Anthropology of Physiognomy [Theodor Herzl i antropologia fizjonomii], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 323–346.
Karas Marcin, Pius XII i Żydzi [Pius XII and the Jews], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 1(25), s. 39–53.
Kosior Wojciech, Synowie bogów i córki człowieka. Kosmiczny „mezalians” i jego efekty w Księdze Rodzaju 6,1–6, "Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców", t. 3 (2010), s. 68–83.
Kouts Gidéon, Hebrew Journalists in European Empires. Control, Censorship and How They Bypassed It [Żydowscy dziennikarze w europejskich imperiach. Kontrola, cenzura i ich przezwyciężanie], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 293–309.
Kozińska-Witt Hanna, A World before a Catastrophe: Kraków Jews between the Wars, "Polin", t. 23 (2010), s. 409–414.
Kozińska-Witt Hanna, The Association of Progressive Jews in Cracow, 1864-74, "Polin", t. 23 (2010), s. 119–134.
Kłańska M., „[…] echt jüdische Geister: der Geist der Liebe und der Geist der Familie“. Leopold von Sacher-Masoch und die Juden, [w:] Leopold von Sacher-Masoch. Ein Wegbereiter des 20. Jahrhunderts, red. Kobalt-Groch, M., red. Salewski, M., New York, 2010, s. 191–203
Leibel E., Wspomnienia Żydówki krakowskiej, oprac. Kłańska, M., Kraków, 2010, 239 ss.
Lipiński Edward, Governors and High Priests of Samaria and Jerusalem in the Persian Period [Gubernatorzy i arcykapłani Samarii i Jerozolimy w epoce perskiej], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 185–219.
Lipiński Edward, Utajone tikkune soferim i domniemane atbasz. Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej [Hidden tikkune soferim and an Assumed atbash], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 1(25), s. 1–25.
Lisek Joanna, Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland, "PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien", 2010, nr 16, s. 92–116.
Lisek Joanna, From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature, "Pinkas. Culture and History of East European Jewry", t. 3 (2010), s. 58–72.
Lisek Joanna, „Wszystkich zabrali. Zostałam Sama jedna. Bez nikogo”. Dziennik intymny Fryderyki Brück ze Stanisławowa, "Zagłada Żydów. Studia i materiały", t. 6 (2010), s. 256–269.