| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Mazur Jerzy, The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 237–252.
Ochmann J., Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 375–85
Ochmann J., Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego, [w:] Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. Szczerba, W., red. Turowski, M., et al., Wrocław, 2010, s. 151–70
Pankowski M., C’era e non c’era una volta un’ebrea, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., Roma, 2010, 74 ss.
Patek Artur, Alija bet w filmie, "Kwartalnik Filmowy", t. 69 (2010), s. 201–213.
Proszyk Jacek, Austria – Ezra B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association in Bielsko (Bielitz) [Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938)], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 253–291.
Quercioli Mincer L., Il Dibbuk, “misterium” dell’anima ebraica, [w:] Ebraismo e forme dell’arte, red. Quercioli Mincer, L., red. Gabizon, F., Roma, 2010, s. 29–54
Quercioli Mincer L., Silence and Outcry. Judaism and Homosexuality in the Works of Julian Stryjkowski (1905-1996) and Giorgio Bassani (1916-2000), [w:] Cultural Representations of Jewishness at the Turn of the 21st Century, red. Waligórska, M., red. Wagenhofer, S., Firenze, 2010, s. 147–54
Quercioli Mincer L., Szlaki asymilacji. Przypadek Urke Nachalnika i Sary Nomberg-Przytyk, [w:] ślady obecności, red. Buryła, S., red. Molisak, A., Kraków, 2010, s. 71–84
Ronen Shoshana, Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej, "Przegląd Filozoficzny", t. 19 (2010), nr 1, s. 117–137.
Ronen S., Yoel Hoffmann – fragmentaryczność istnienia, [w:] Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska, red. Czechowska, J., red. Kramek-Klicka, A., Szczecin, 2010, s. 20–6
Rozmus D., Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich w Będzinie, [w:] 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie, red. Hońdo, L., Kraków, 2010, s. 97–112
Ruta M., Tu jest nasza Jerozolima – Jerozolima obłąkanych. O pisarstwie Kalmana Segala, [w:] ślady obecności, red. Buryła, S., red. Molisak, A., Kraków, 2010, s. 187–212
Ruta Magdalena, Żydowska książka w PRL a ówczesna wizja kultury. Co publikowało wydawnictwo Jidysz Buch?, "Słowo Żydowskie”", 2010, nr 9, s. 19–21.
Sitarz M., Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków, 2010, 368 ss.