| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sitarz M., Melekh Ravitsh (1893-1976), der Expressionismus in der jiddischen Literatur und der transkulturelle Gedanke, [w:] Transkulturelle Perspektiven – die deutschsprachige Literatur der Moderne in ihren Wechselwirkungen, red. Jaśtal, K., red. Palej, A., Kraków, 2010, s. 137–46
Sroka Łukasz T, Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia, "Polin", t. 23 (2010), s. 63–82.
Sroka Ł.T., Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau, Wichard, R., [w:] Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau, red. Wichard, R., Frankfurt am Main, 2010, s. 89–101
Sroka Ł.T., Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 5, Kraków, 2010, s. 197–211
Sroka Ł.T., Judaizm wobec rodziny. Spojrzenie historyczno-religioznawcze, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. Popiołek, B., Kraków, 2010, s. 69–77
Szczerbiński W., Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 633–40
Szczerbiński W., Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu, [w:] Caristas in veritate, red. Antoniewicz, M., Poznań, 2010, s. 83–96
Szczerbiński W., Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego, [w:] Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2010, s. 509–24
Szczerbiński Waldemar, Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 1 (2010), s. 273–284.
Szyndler Artur, “It is high time that the emigration problem will be solved finally”: Leon Schönker and His Plan for Jewish Emigration from the Katowice District, "Yad Vashem Studies", t. 39 (2010), s. 71–115.
Węgrzyn Kinga, Statut Krajowej Organizacji Syjonistycznej we Lwowie [The Statutes of National Zionist Organisation in Lviv], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 1(25), s. 27–37.
Wodziński M., Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny, Wrocław, 2010, 262 ss.
Wodziński Marcin, Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, "Pamiętnik Literacki", t. 101 (2010), nr 4, s. 5–21.
Wodziński M., Żydzi w okresie zaborów, [w:] Atlas historii Żydów polskich, Warszawa, 2010, s. 155–245
Wróbel Mirosław S, Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego, "Roczniki Biblijne", 2010, nr 2, s. 153–163.