| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sitarz M., Die Juden von Podhale: ספר נובי-ט.רג והסביבה, [w:] Polen, Deutsche und Juden im 19. und 20. Jahrhundert: Literatur – Kultur – Sprache, red. Kucner, M., Łódź, 2012, s. 77–86
Sitarz M., „Poyln. Zikhroynes un Bilder. Ersht Bukh“ von Yekhiel Yeshaye Trunk, [w:] Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, red. Grucza, F., Berlin, 2012, s. 57–60
Špirt Andrej, „Pravoslavnye” v evrejskih hronikah vremen Bogdana Hmel'nickogo [Russian Orthodoxy in the Jewish Chronicles of the Chmelnicki Times], "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 77–95.
Sroka Ł.T., Transformations in Mentality and Identity of Jews Living in Polish Cities Between the Second Half of the 19th Century and 1939. A Catalogue of Paradoxes, Stereotypes and Distinctive Features, [w:] Velká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929), red. Švorc, P., red. Heppner, H., Graz, 2012, s. 390–9
Szczerbiński Waldemar, Antisemitism in Poland from a non-Jewish perspective, "Studia Gnesnensia", t. 26 (2012), s. 149–159.
Szczerbiński Waldemar, Od alienacji do akceptacji. Antysemityzm-antyjudaizm-antyżydowskość-antysyjonizm, "Studia Europea Gnesnensia", t. 6 (2012), s. 95–108.
Szczerbiński Waldemar, Racjonalność w ujęciu Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 3 (2012), s. 147–165.
Szczerbiński W., The Jewish Image of Poland. Paradise or Hell?, [w:] The Holocaust Ethos in the 21st Century. Dilemmas and Challenges, red. Davidovitch, N., red. Soen, D., Budapest, 2012, s. 215–31
Szczerbiński W., Żydzi i judaizm w Gnieźnie. Między przeszłością a przyszłością, [w:] Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo, Żydzi, red. Kwiatkiewicz, P., t. 1, Poznań, 2012, s. 9–22
Szulc Michał, Agents of the Implementation of Emancipation Laws in Prussia. A Case Study on the Introduction of the Municipal Ordinance of 19 November 1808 in the Town of West Prussia, "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 97–120.
Teller Adam, Polish-Jewish Relations: Historical Research and Social Significance. On the Legacy of Jacob Goldberg, "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 27–47.
Warszawski O., Szmuglerzy (fragment), tł. Ruta, M., [w:] Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów, wyb., oprac., przedm. Prengowski, M., Sochaczew, 2012, s. 284–93
Wodziński M., Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku, red. Kalinowska-Wójcik, B., Rybnik, 2012, s. 151–77
Wodziński Marcin, Studia żydowskie w Polsce wczoraj i dziś [Jewish Studies in Poland: Past, Present and Future], "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 49–75.
Wodziński Marcin, The Hasidic “Cell”: The Organization of Hasidic Groups at the Level of the Community, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 10 (2012), s. 111–122.