| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kozińska-Witt Hanna, Przypadek Berty Pappenheim, "Tytuł", 1994, nr 3, s. 243–253.
Kozińska-Witt Hanna, Bertha Pappenheim und die Ostjüdinnen, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 9 (2011), s. 69–87.