| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, A Shadow over the Dialogue, "Polin", t. 13 (2000), s. 325–328.
Cukras-Stelągowska Joanna, Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego (komunikat z badań), "Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja", 2009, nr 3, s. 117–126.