| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku, [w:] Etyka i ┼╝ycie publiczne, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 88–94