| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sroka Ł.T., Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badaƄ, red. Kawalec, A., red. Wierzbieniec, W., et al., t. 2, Rzeszów, 2011, s. 27–37