| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Gąsiorowski S., Szneur Zalman ben Baruch z Ladów (1745?-1812 lub 1813), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48, nr 3(198), Kraków, 2012, s. 465–8
Patek A., Starski Ludwik, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 42, nr 4(175), Kraków, 2004, s. 369–72
Patek A., Sternfeld Ary Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43, nr 4(179), Kraków, 2005, s. 479–83