| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein), [w:] Różnorodność form dialogu międzyreligijnego, red. Baniak, J., Poznań, 2005, s. 75–95