| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Jagodzińska A., Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art, [w:] The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies, t. 2, Moscow, 2003, s. 161–8
Kucia Marek, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedzających / Auschwitz-Birkenau Museum in the Opinion of Its Visitors, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 19 (2003), s. 49–54.
Kłańska M., Shylock im Osten. Shylock-Interpretationen bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Alexander Granach, [w:] Neue Interpretationen deutsch-jüdischer Texte von Heine bis Rosenzweig, red. Heuer, R., New York, 2003, s. 73–97
Makowski Krzysztof A, Przy żydowskim stole w XIX wieku, "Kronika Miasta Poznania", 2003, nr 4, s. 123–127.
Ochmann Jerzy, Jak współcześni Żydzi postrzegają Jezusa i chrześcijaństwo, "Przegląd Religioznawczy", 2003, nr 2, s. 85–109.
Patek A., U genezy projektu Birobidżanu, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. Stawowy-Kawka, I., red. Rojek, W., Kraków, 2003, s. 377–86
Quercioli Mincer L., Ebrei e comunisti: sulle tracce di un mito. Figure nella letteratura polacca del dopoguerra, [w:] Il problema del canone nella letteratura polacca, red. Ciccarini, M., red. żaboklicki, K., Roma, 2003, s. 91–104
Quercioli Mincer L., Ida Fink: la vita e nient’altro, [w:] Ebrei sul confine, red. Garribba, P., Roma, 2003, s. 101–8
Ronen Shoshana, The Exclusion of Women in Jewish Law, Its influence on the Image of Women in Zionist Ideology and the Legal and the Social Status of Women in Contemporary Israeli State, "Rocznik Orientalistyczny", t. 56 (2003), nr 2, s. 5–13.
Rozmus D., Kocjan K., et al., Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, Kraków, 2003 ("Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium", t. 8), 221 ss.
Ruta M., Kalmana Segala dwujęzyczność literacka, [w:] Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej, red. Bobrowski, I., Kraków, 2003, s. 273–8
Ruta M., Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu, Kraków, 2003, 225 ss.
Ruta Magdalena, Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland, 1945-1968, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 2 (2003), s. 61–69.
Ruta Magdalena, Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman, "Akcent", 2003, nr 3, s. 88–96.
Shmeruk C., Świat utracony. O twórczości I. B. Singera, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Lublin, 2003, 212 ss.