| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński Marcin, Wokół XIX-wiecznego chasydyzmu czyli Żywot i czasy Izraela z Różyna według Dawida Assafa, "Kwartalnik Historii Żydów", 2003, nr 2, s. 242–248.
Wróbel M.S., Jakub, syn Józefa, brat Jezusa, [w:] Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Kapera, Z., Kraków, 2003, s. 135–40
Wróbel Mirosław S, Żydzi w Ewangelii Janowej, "Collectanea Theologica", t. 73 (2003), nr 1, s. 19–36.
Wyrozumska Bożena, Wyrozumski Jerzy, Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu [New Materials to the Medieval History of Jews in Cracow], "Studia Judaica", t. 6 (2003), nr 2(12), s. 1–18.