| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kucia M., Auschwitz jako fakt społeczny, Kraków, 2005, 351 ss.
Kuksewicz Zdzisław, Średniowieczny awerroizm żydowski [Jewish Medieval Averroism], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 15–33.
Kwiek Julian, Dzieje ludności żydowskiej w Tarnowie po II wojnie światowej [Jewish Community in the City of Tarnów after World War II], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 187–211.
Kłańska M., „Mir ist der erneute Anschluß gelungen...“. Die Rolle der ostjüdischen Herkunft im ersten Teil der Autobiographie Friedrich Weinrebs, „Begegnungen mit Menschen und Engeln“, [w:] In und mit der Fremde. Über Identität und Diaspora im Ostjudentum, red. Gelhard, D., Frankfurt, 2005, s. 117–36
Lisek J., Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław, 2005 ("Bibliotheca Judaica", t. 1), 238 ss.
Ochmann J., Metodologia filozofii religii (A. Neher), [w:] Problematyka i metodologia filozofii religii, red. Baniak, J., Poznań, 2005, s. 38–56
Ochmann J., Wartości żydowskie w Unii Europejskiej, [w:] Europa wspólnych wartości, red. Drozdowicz, Z., Poznań, 2005, s. 77–85
Ochmann J., Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein), [w:] Różnorodność form dialogu międzyreligijnego, red. Baniak, J., Poznań, 2005, s. 75–95
Patek A., Sternfeld Ary Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43, nr 4(179), Kraków, 2005, s. 479–83
Piela Marek, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 213–239.
Pilarczyk Krzysztof, Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 145–168.
Quercioli Mincer L., Anni d’infanzia. Memoria e modelli culturali in Henryk Grynberg e Aldo Zargani, [w:] I confini della scrittura. Il dispatrio nei testi letterari, red. Sinopoli, F., red. Tatti, S., Isernia, 2005, s. 237–46
Quercioli Mincer L., Lo “spazio ebraico” nella cultura polacca, [w:] Da Varsavia a Roma. Percorsi della letteratura polacca, Roma, 2005, s. 31–42
Quercioli Mincer Laura, Silenzio di Dio e volontà di sopravvivere, "Rassegna Mensile di Israel", t. 71 (2005), s. 39–45.
Rączy Elżbieta, Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów [The Preparation of the Occupation Authorities in Holland to the Deportation of Jews], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 101–143.