| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Jagodzińska A., Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław, 2008 ("Bibliotheca Judaica", t. 4), 309 ss.
Kozińska-Witt H., Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik?, [w:] Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert, red. Fasora, L., Brünn, 2008, s. 203–20
Kozińska-Witt Hanna, Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 7 (2008), s. 189–213.
Kozińska-Witt Hanna, Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 28 (2008), s. 225–244.
Adnotacje: data wydania 2008-2010, dr.: 2011; summary
Słowa kluczowe: samorząd; Poznań; XIX w.; XX w.
Kucia M., Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm?, [w:] Holocaust a teodycea, Kraków, 2008, s. 213–28
Kucia M., Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. Trojański, P., Oświęcim, 2008, s. 35–44
Kucia M., Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends?, [w:] L’Invention de l’Autre, red. Nowicki, J., red. Porębski, C., Paryż, 2008, s. 213–37
Kłańska M., Das Bild der Karpaten in deutschsprachiger Galizienliteratur, [w:] „Über allen Gipfeln...“. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis zum 21. Jahrhundert, red. Białek, E., red. Pacholski, J., Wrocław, 2008, s. 137–60
Kłańska M., Die Feuilletonistik von Soma Morgenstern, [w:] Feuilleton – Essay – Aphorismus. Nicht-fiktionale Prosa in Österreich, red. Scheichl, Sigurd P., Innsbruck, 2008, s. 195–206
Kłańska M., Krakau – Polen – Europa. Identitätsentwürfe in Erinnerungen der Krakauer Juden (1918-1939), [w:] Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930, red. Battegay, C., red. Breysach, B., München, 2008, s. 283–98
Kłańska M., Wstęp, [w:] Rose A., Głośne milczenie. Schallendes Schweigen, wyb., tł. Wojnakowski, R., Wrocław, 2008, s. 5–15
Lipiński Edward, Pandera and Stada [Pandera i Stada], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 205–213.
Lisek Joanna, Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz, "Pamiętnik Literacki", 2008, nr 4, s. 61–77.
Lisek J., Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 170–96
Lisek Joanna, Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa), "Literatura Ludowa", 2008, nr 3, s. 53–62.