| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław, 2008 ("[Złota Seria]"), 283 ss.
Wodziński M., Włocławek, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 2028–9
Wodziński M., “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830, [w:] Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe, red. Nathans, B., red. Safran, G., Philadelphia, 2008, s. 46–76
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: XVIII w.; XIX w.; asymilacja
Wróbel M.S., Obraz Boga Ojca, [w:] Teologia Nowego Testamentu. Dzieło Janowe, red. Rosik, M., t. 2, Wrocław, 2008, s. 11–38
Wróbel Mirosław S, Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła, "Collectanea Theologica", t. 78 (2008), nr 2, s. 65–80.
Zamoisky Andrey, Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 245–253.