| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ruta Magdalena, Tale of the Murdered Shtetl: The Image of the Shtetl in Yiddish Literature in Post-War Poland, "European Judaism. A Journal for the New Europe", t. 42 (2009), nr 2, s. 129–144.
Sikora Tomasz, Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 23–56.
Skorek Artur, Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich [Dialectics of Redemption in the Thought of Rabbi Avraham Kook. Role of Profanum in the Messianic Times], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 287–300.
Sroka Ł.T., Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne, [w:] Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, red. Karolczak, K., Kraków, 2009, s. 24–38
Sroka Ł.T., Żydzi w Krakowie około 1800 roku, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, red. Żaliński, Henryk W., red. Hudzio, H., Kraków, 2009, s. 147–59
Świeżyński Adam, Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu [Maimonides’ Understanding of Miracles and the Modern Philosophy of Miracle], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 101–120.
Szczerbiński W., Poland and Christianity in Heschel’s Life and Thought, [w:] Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, red. Krajewski, S., red. Lipszyc, A., Wiesbaden, 2009, s. 11–21
Szczerbiński Waldemar, Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu tożsamości własnej, "Teologia Praktyczna", t. 10 (2009), s. 171–190.
Szlojme Z.R.(A.-S.), Il dibbuk. Fra due mondi, tł. Pellegrini, A., red. Quercioli Mincer, L., et al., Torino, 2009, 184 ss.
Adnotacje: nlb. 2, VII, nlb. 50, il.
Słowa kluczowe: dramat; literatura
Szylar Anna, Żydowscy mieszkańcy Ożarowa w XIX wieku. Osadnictwo, liczebność, gmina żydowska [Jewish Inhabitants of Ożarów in the XIX Century. The Colonization, the Number, the Jewish Commune], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 143–166.
Szyndler Artur, Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 237–274.
Wodziński Marcin, A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, "East European Jewish Affairs", t. 39 (2009), nr 2, s. 153–166.
Wodziński Marcin, Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland, "Polin", t. 22 (2009), s. 273–290.
Wodziński Marcin, Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho, "Gal-Ed", t. 22 (2009), s. 167–182.
Wodziński M., Chasidai ir mitnagedai, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 121–3