| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860, [w:] Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, red. Assaf, D., red. Rapoport-Albert, A., t. 2, Jerusalem, 2009, s. 163–97
Wodziński M., Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 131–3
Wróbel, Mirosław S., Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów, 2009, 290 ss.
Wróbel M.S., Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5), [w:] In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz. S. Bartnika, t. 2, Lublin, 2009, s. 101–10
Wróbel M.S., Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej, [w:] Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. Szymik, S., Lublin, 2009, s. 297–307
Wróbel Mirosław S, Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania, "Verbum Vitae", t. 15 (2009), s. 143–154.
Wróbel M.S., Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18), [w:] Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. Mielcarek, K., Lublin, 2009, s. 41–8
Wróbel Mirosław S, The Western Text and its chief witnesses in the Gospel of John, "Roczniki Biblijne", 2009, nr 1, s. 35–45.
Wróbel M.S., Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch, [w:] Stary Testament a religie, red. Lred.oń, Ireneusz S., Lublin, 2009, s. 125–36
Wróbel M.S., Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie, [w:] Qumran pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, red. Drawnel, H., red. Piwowar, A., Lublin, 2009, s. 95–104