Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Lisek Joanna, Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, "Kwartalnik Historii Żydów", 2009, nr 3, s. 290–299.
Słowa kluczowe: Pua Rakowska; kobiety
Lisek J., Teatras, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 251–5
Słowa kluczowe: teatr
Lisek J., „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary, [w:] Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. Tadeusz, B., red. Krzysztof, Bzycki, et al., Kraków, 2009, s. 228–50
Słowa kluczowe: Jung Wilne; Wilno; Żagary
Makowski K.A., Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918), [w:] Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, red. Guesnet, F., Leipzig, 2009, s. 249–83
Makowski K.A., Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections, [w:] Rewriting Slavic History, red. Valota, B., Milano, 2009, s. 101–11
Słowa kluczowe: XX w.; edukacja; podręczniki
Makowski Krzysztof A, Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw, "Ars Senescendi", t. 5 (2009), s. 57–60.
Słowa kluczowe: XIX w.; XX w.; zabory; Polska
Ochmann J., Cywilizacja jako alternatywa religii. M. M. Kaplan (1881-1982), [w:] O wielowymiarowości badań religioznawczych, red. Drozdowicz, Z., Poznań, 2009, s. 181–204
Ochmann J., Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów, [w:] Filozofia dialogu, red. Baniak, J., t. 8: Od filozofii do teologii, Poznań, 2009, s. 67–87
Ochmann Jerzy, Instytut Trzeciej Świątyni, "Forum Myśli Wolnej", t. 44 (2009), s. 9–17.
Ochmann Jerzy, Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher, "Poznańskie Studia Teologiczne", t. 23 (2009), s. 247–264.
Patek Artur, Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", 2009, nr 12, s. 73–78.
Patek Artur, Ha’apala między historią a filmem, "Nowiny Kurier DA – 2009/03/19/", 2009, s. 14–15.
Słowa kluczowe: film
Patek Artur, Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", t. 136 (2009), s. 113–125.
Patek Artur, Ostatnia bariera przed Erec Israel, "Nowiny Kurier", 2009, s. 12–14.
Słowa kluczowe: Izrael; XX w.
Patek A., Polski cmentarz w Jerozolimie. Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na górze Syjon, Kraków, 2009, 144 ss.
Adnotacje: dr.: 2010, tabl. 32
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print