| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kohen C., Nad Bzurą, tł. Ruta, M., [w:] Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów, wyb., oprac., przedm. Prengowski, M., Sochaczew, 2012, s. 301–3
Kosior Wojciech, Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego, "Estetyka i Krytyka", t. 27 (2012), s. 359–383.
Kozińska-Witt Hanna, W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 2, s. 162–190.
Kozińska-Witt H., Januaraufstand, [w:] Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, red. Diner, D., t. 3, Weimar, 2012, s. 167–70
Kozińska-Witt H., Schick D., Krakau als Erinnerungsort, [w:] Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, red. Diner, D., t. 3, Weimar, 2012, s. 434–9
Kłańska M., Joseph Roths Beziehungen zu seinen Heimatstädten Brody und Lemberg, [w:] Städte und Orte. Expeditionen in die literarische Landschaft, red. Enklaar, J., red. Ester, H., et al., Würzburg, 2012, s. 13–22
Kłańska M., Paryż i Francja południowa lat 1925-1926 w życiu i twórczości Josepha Rotha, [w:] De la Littré aux belles-lettres. Études dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa. Od litery i listu do literatury. Studia dedykowane Reginie Bochenek-Franczakowej, red. Rapak, W., red. Kornhauser, J., Kraków, 2012, s. 210–21
Kłańska M., „Mein liebes Kind Rosa“. Rose Ausländer und der „Meister“ Constantin Brunner, [w:] Zwischen Aufbegehren und Anpassung. Poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur, red. Drynda, J., Frankfurt am Main, 2012, s. 55–67
Lisek J., „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Nalewajko-Kulikov, J., red. Bąbiak, Grzegorz P., et al., Warszawa, 2012, s. 343–68
Lisek J., „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet, [w:] Oblicza płci. Literatura, red. Karwatowska, M., red. Szpyra-Kozłowska, J., Lublin, 2012, s. 105–16
Lisek J., Gajewska A., Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze Mame?, [w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i prezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. Hryciuk, Renata E., red. Korolczuk, E., Warszawa, 2012, s. 165–86
Majdanik P., Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa, [w:] Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej, red. Pilarczyk, K., red. Mrozek, A., Kraków, 2012, s. 219–33
Makowski Krzysztof A, Profesor Jakub Goldberg (2 II 1924 – 15 XI 2011), "Rocznik Wieluński", t. 12 (2012), s. 203–211.
Patek A., Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, red. Stawowy-Kawka, I., Kraków, 2012, s. 273–88
Patek A., Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration, Kraków, 2012, 222 ss.