| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Quercioli Mincer L., Ricerca di Dio e silenzio di Dio nella letteratura ebraica del Novecento, [w:] Storia religiosa degli ebrei d’Europa, red. Luciano, V., Milano, 2013, s. 449–74
Quercioli Mincer L., Un sarmata nel lager: (anti)tradizione e (anti)canone nell’opera di Marian Pankowski, [w:] Avanguardie e tradizioni nel XX e XXI secolo; fra Polonia, Italia e Europa. Atti del Convegno dei polonisti italiani, 22-23 aprile 2010, red. Ciccarini, M., red. Kuk, L., et al., Roma, 2013, s. 189–200
Ronen Shoshana, Masaot lepolin basifrut ha’israelit ke’emtza’I lehavnayat zikron vezehut, "REEH. Revue Européenne des Etudes Hebraiques", 2013, s. 109–123.
Ronen Shoshana, Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah, "Jewish History Quarterly", 2013, nr 1, s. 95–106.
Ruta Magdalena, Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968), "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 3, s. 548–560.
Ruta M., Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce, [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. Walęciuk-Dejneka, R., red. Szabłowska-Zaremba, M., Lublin, 2013, s. 105–22
Ruta Magdalena, Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968), "Midrasz", 2013, nr 6, s. 40–46.
Ruta Magdalena, „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 2, s. 272–285.
Sitarz M., Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj, [w:] Świat dramatów Szaloma Asza, red. Kalinowski, D., Kutno, 2013, s. 9–22
Sitarz M., Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch’s Novels, Frankfurt am Main, 2013, 368 ss.
Szlengel W., Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia, Quercioli Mincer, L., Casoria, 2013, 90 ss.
Vobecká J., Demographic avant-garde: Jews in Bohemia between the Enlightenment and Shoah, Budapest, 2013, 244 ss.
Wodziński M., Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864, Oxford-Portland, 2013, 352 ss.
Adnotacje: poprawiona i rozszerzona wersja
Wodziński Marcin, The Question of Hasidic Sectarianism, "Jewish Cultural Studies", t. 4 (2013), s. 125–148.
Wodziński Marcin, Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, "Jewish History", t. 27 (2013), nr 2-4, s. 399–434.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: chasydyzm; kobiety; sekty