Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Adamczyk-Garbowska Monika, Cień na dialogu, "Słowo Żydowskie", 1998, nr 4, s. 4–5.
Słowa kluczowe: literatura
Adamczyk-Garbowska Monika, Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I. J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta, "Tygiel Kultury", 1998, nr 4/5, s. 82–89.
Adamczyk-Garbowska Monika, Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina, "Akcent", 1998, nr 4, s. 114–115.
Słowa kluczowe: Jakub Glatsztejn; Lublin
Adamczyk-Garbowska M., Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom, politiczieskom kontiekstie, [w:] Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”, Moskwa, 1998, s. 152–8
Słowa kluczowe: antysemityzm; Polska
Adamczyk-Garbowska M., Obrazowanje i politika: borba s priedubieżdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje, [w:] Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”, Moskwa, 1998, s. 215–22
Słowa kluczowe: stereotypy
Adamczyk-Garbowska M., Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. Blaim, A., red. Maciejewski, Z., Lublin, 1998, s. 394–403
Adamczyk-Garbowska M., Is There a Place for Yiddish in Poland’s Jewish Revival?, [w:] Yiddish Culture in the World, red. Estraikh, G., red. Krutikov, M., Oxford, 1999, s. 57–72
Słowa kluczowe: jidysz; Polska
Adamczyk-Garbowska Monika, Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast?, "Tygiel Kultury", 1999, nr 7/9, s. 134–139.
Słowa kluczowe: sztetl
Adamczyk-Garbowska M., Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory, Blejwas, S., New Britain, Connecticut, 1999 ("Occasional Papers in Polish and Polish American Studies", t. 7), 19 ss.
Słowa kluczowe: Polska; KL Auschwitz
Adamczyk-Garbowska Monika, The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations, "Polin", t. 12 (1999), s. 284–294.
Adamczyk-Garbowska Monika, A Shadow over the Dialogue, "Polin", t. 13 (2000), s. 325–328.
Słowa kluczowe: dialog polsko-żydowski
Adamczyk-Garbowska M., Poland and the Holocaust, [w:] Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians, Indiana, 2000, s. 319–24
Słowa kluczowe: Polska; Holokaust; chrześcijanie
Adamczyk-Garbowska M., Przekłady literatury polskiej na jidysz, [w:] Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, red. Hutnikiewicz, A., red. Lam, A., t. 2, Warszawa, 2000, s. 575–6
Słowa kluczowe: literatura; jidysz; przekłady
Adamczyk-Garbowska M., The Muted Memory: The Reception of the Diary of Anne Frank in Poland, [w:] Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, red. Roth, John K., red. Maxwell, E., t. 3, New York, 2001, s. 684–90
Słowa kluczowe: Anna Frank; pamiętnik; Holokaust
Adamczyk-Garbowska M., The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction, [w:] The Hidden Isaac Bashevis Singer, red. Wolitz, Seth L., Texas, 2001, s. 134–47
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print