| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Cukras-Stelągowska Joanna, Młodzi Żydzi w Polsce. Socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej, "Etnografia Polska", t. 47 (2003), nr 1/2, s. 247–266.
Cukras-Stelągowska J., Żydzi – tożsamość wobec zmiany, [w:] Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach, red. Żyndul, J., Warszawa, 2008, s. 268–81
Cukras-Stelągowska Joanna, Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego (komunikat z badań), "Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja", 2009, nr 3, s. 117–126.
Cukras-Stelągowska Joanna, Od chederu do jesziwy w polskiej diasporze... – dwustopniowy system żydowskiego szkolnictwa religijnego i jego współczesne transformacje, "Paedagogia Christiana", t. 23 (2009), s. 121–135.
Cukras-Stelągowska J., Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce, [w:] Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Śliwerski, B., red. Melosik, Z., Kraków, 2010, s. 283–92
Cukras-Stelągowska Joanna, The revival of Jewish ethnic consciousness – identity strategies in the new educational contexts, "Ethnologia Polona", 31/32, 2010, s. 253–260.
Adnotacje: rok publikacji 2010-2011
Słowa kluczowe: tożsamość; edukacja
Cukras-Stelągowska J., Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera, Toruń, 2012, 276 ss.