Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Domagalska M., Strach ma stare oczy. (Dzieciństwo w czasie Zagłady), [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. Wiatr, E., red. Zawilski, P., Łódź, 2010, s. 116–31
Słowa kluczowe: Holokaust; XX w.; dziecko
Domagalska Małgorzata, The Linguistic Image of the Jew in “Rola” and “Niwa” Weeklies at the Turn of the 19th and 20th Century [Język obrazujący Żyda w tygodnikach „Rola” i „Niwa” z przełomu XIX i XX wieku], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 311–321.
Domagalska M., Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego, [w:] Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. Zieliński, K., Lublin, 2010, s. 155–68
Domagalska M., Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Molisak, A., red. Kołodziejska, Z., Warszawa, 2011, s. 164–75
Słowa kluczowe: Adam Szyper; poezja; diabeł
Domagalska Małgorzata, The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century, "Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World", t. 41 (2011), s. 123–128.
Słowa kluczowe: prasa; język; antysemityzm; XIX w.; XX w.
Domagalska M., Podolska J., et al., Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen, [w:] Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944, red. Loose, I., Łódź, 2009, s. 64–76
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print