| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Duda H., Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 237–53
Adamczyk-Garbowska Monika, Duda Henryk, Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 25 (2007), s. 65–74.
Duda Henryk, Kotlica, Kocica czy Kocudza? Przyczynek do badań polsko-żydowskich kontaktów językowych [Kotlica, Kocica or Kocudza], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 81–86.