| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Keff B., Madre, Patria, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., przedm. Marinelli, L., et al., Roma, 2011, 114 ss.