| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kijek Kamil, „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego [„The Nation of the Weak and the Harmed”. Wars and Revolutions of the Years 1914–1920 in the Memory of Jewish Youth in Interwar Poland], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 85–104.