| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Piwowarczyk Przemysław, Żydzi egipscy wobec władców ptolemejskich. Rekonesans źródłowy [A Survey of Attitudes of an Egyptian Diaspora Jewry toward Ptolemaic Rulers], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 215–234.
Piwowarczyk Przemysław, Antyczne dzieła Peri Ioudaion [Works Peri Ioudaion in the Antiquity], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 81–99.